Ogłoszenia

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie - Informator “Bliżej Rynku Pracy” nr 50

Okładka Informatora Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie - Informator “Bliżej Rynku Pracy” nr 49

Okładka Informatora Urzędu Pracy

Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy w czasie pandemii

Okładka planu awaryjnego Okładka planu awaryjnego

Konsultacje psychoonkologiczne

Na poszczególnych etapach choroby nowotworowej pojawiają się różne problemy. Inna jest sytuacja chorego i jego rodziny zaraz na początku, w okresie podejrzenia choroby i tuż po diagnozie, gdy trzeba przeorganizować życie codzienne. Inaczej będzie po półrocznym leczeniu, gdy kryzys ostry zmienia się w przewlekły, gdy rodzina podejmuje nowe role oraz ustala i wdraża zmieniony sposób funkcjonowania. Odmiennie – gdy następuje progresja/ nawrót choroby lub gdy pacjent wymaga leczenia paliatywnego. Subiektywnie obciążające mogą być następstwa choroby podstawowej oraz skutki uboczne zabiegów chirurgicznych, chemioterapii, farmakoterapii i radioterapii. Osoby bliskie często – kosztem własnych potrzeb – bardzo angażują się w pomoc choremu. Wieloletnia choroba oddziaływuje na jednostkowe poczucie bezpieczeństwa i poziom lęku, wpływa na nastrój, ale też często zmienia możliwości finansowe rodziny. Jednym z zadań psychoonkologa jest profilaktyka traumy i pomoc rodzinie w sytuacjach potraumatycznych, a patrząc z szerszej perspektywy czasowej – w przewlekłym kryzysie. Pacjenci onkologiczni – w trakcie lub po leczeniu – należą do grupy wysokiego ryzyka zachorowania na COVID-19. Obecna sytuacja pandemii i ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego, skutkująca m. in. zmianami w funkcjonowaniu placówek ochrony zdrowia oraz hospicjów, w postaci całkowitego zakazu odwiedzin chorych oraz zamian w wizytach kontrolnych, budzić może jeszcze większe poczucie zagrożenia i zagubienia w systemie, niepokój, a nawet strach. Zapraszamy osoby z chorobą nowotworową oraz ich bliskich na bezpłatne konsultacje z psychoonkologiem W obecnej sytuacji odbywać się one mogą jedynie poprzez kontakt telefoniczny pod nr: 14 655-36-36, 14 655-66-59, 500-583-047 lub za pośrednictwem komunikatorów internetowych Skype (TOIKiWOP TOIKiWOP) i Messenger (FB: Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy). Z uwagi na zmianowy charakter dyżurów psychoonkologa, istnieje konieczność wcześniejszego telefonicznego ustalenia terminu konsultacji.

Aktualności

Kampania "Biała Wstążka"

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy dołącza do tarnowskiej Kampanii "Biała Wstążka"- Największej, międzynarodowej akcji przeciwdziałania przemocy. Spot został stworzony wspólnym wysiłkiem pracowników Ośrodka. Zapraszamy do oglądania.UWAGA!!!
ogłaszamy Konkurs fotograficzny pn. „Zdemaskuj przemoc”

Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy, którzy nie są obojętni wobec przemocy w rodzinie i poprzez „obraz” chcą wyrazić swój sprzeciw

Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres mailowy oiktarnow@op.pl z hasłem „Zdemaskuj przemoc” w temacie maila, w terminie od dnia 14 listopada 2020 r. do dnia 24 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu zawiera Regulamin dostępny w poniższym odnośniku
RegulaminInformacja

UWAGA!!!
W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz poleceniem Wojewody Małopolskiego uprzejmie informujemy, iż - w celu ograniczenia przebywania na terenie ośrodka osób co dzień w nich niezamieszkujących - TOIKIWOP zawiesza świadczenie pomocy w bezpośrednim kontakcie z klientem.

W przypadku konieczności zapewnienia wsparcia osobom nieprzebywającym w Ośrodku, a wymagającym pilnej pomocy, zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego lub mailowego. Ośrodek zawiesza również spotkania rodzin na terenie Placówki, zasądzone postanowieniami sądów

Szanowni Klienci
W związku z wyjątkową sytuacja epidemiologiczna, biorąc pod uwagę jej psychospołeczne skutki, TOIKiWOP uruchomił dodatkowe możliwości korzystania z pomocy. Informujemy, że dla wszystkich osób potrzebujących wsparcia psychologicznego, będących w kryzysie lub objętych kwarantanną , specjaliści TOIKiWOP będą dyżurować również za pośrednictwem skype i Messengera

W dniach od 7 września:
Skype (TOIKiWOP TOIKiWOP) - dni robocze, w godz. 8:00 - 20:00 oraz
Messenger (FB - Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy) - dni robocze, w godz. 8:00 - 20:00
Jednocześnie zachęcamy Państwa do korzystania z całodobowych linii telefonicznych: (14) 655 36 36 (14) 655 66 59 500 583 047

Serdecznie zapraszamy do kontaktu lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych i opiekunów z ośrodków całodobowej opieki.Informacje o Koronawirusie

Plakat NFZ z numerem telefonu Infolinii Koronawirusa

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane w materiale filmowym internetowym pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s . Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Ważne telefony i strony internetowe:

666 035 666, 602 430 042 to całodobowe telefony dyżurne Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie. Stacja ma swoją siedzibę przy ul. Mościckiego 10. W godzinach pracy placówki działają również telefony: +14 621 70 97, +14 621 70 98
800 190 590 to numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Rządowa strona informacyjna: www.gov.pl/koronawirus

Internetowa strona informacyjna Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla podróżujących https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem https://tarnow.psse.malopolska.pl/files/02-MEN-koronawirus_szkola_27_02_2020.pdf

Podstawowe zalecenia

1. Jak najczęściej myj ręce. Mycie i dezynfekcja rąk mają kluczowe znaczenie w prewencji zakażenia. Ręce należy myć używając mydła i wody przez co najmniej 30 sekund. Przy braku wody i mydła można użyć alkoholowych preparatów odkażających w roztworze 60%. Mycie rąk eliminuje wirusa.

2. Unikaj bliskiego kontaktu z osobami cierpiącymi na ostre zapalenie układu oddechowego. Zachowaj odległość co najmniej 1 metra od innych osób, szczególnie jeśli kaszlą,kichają i maja gorączkę, gdyż przy bliskim kontakcie możesz zostać zarażony wirusemukrytym w kropelkach śliny.

3. Nie dotykaj rękami oczu, nosa i ust. Wirus przenoszony jest droga kropelkową, ale może przenikać do organizmu przezoczy, nos i usta, zatem unikaj dotykania ich brudnymi rękami. Rękami mogłeś dotykaćpowierzchni skażonej i przenieść wirus do organizmu.

4. Zasłaniaj usta i nos podczas kichania i kasłania. W przypadku ostrego zapalenia układu oddechowego, należy unikać bliskichkontaktów z innymi osobami, kasłać w rękaw l okolicy łokcia lub chusteczkę, najlepiejhigieniczną, stosować maseczkę i myc ręce. Zasłaniając usta dłonią mógłbyś zarazićdotykane przedmioty i osoby, z którymi się spotykasz.

5. Nie zażywaj leków antywirusowych ani antybiotyków, o ile nie zaleci tego lekarz. Na chwilę obecną naukowcy nie potwierdzili skuteczności leków antywirusowych i antybiotyków w prewencji zakażenia nowym koronawirusem (SARS-CoV-2). Antybiotyki nie są skuteczne w walce z wirusami, a jedynie z bakteriami. SARS-CoV-2 jest wirusem, zatem leczenie antybiotykami nie znajduje zastosowania jako środek prewencji czy terapii, z wyjątkiem jednoczesnego stwierdzenia zarażeń bakteryjnych.

6. Do mycia powierzchni używaj chlorowych i alkoholowych środków dezynfekujących. Chemiczne preparaty do dezynfekcji, które mogą skutecznie usunąć z powierzchninowy koronawirus (SARS-CoV-2), to wybielacze, substancje na bazie chloru, rozpuszczalniki, etanole 75%, kwas nadoctowy i chloroform. Najlepiej doradzi ci lekarz lub farmaceuta.

7. Używaj maseczki ochronnej wyłącznie wtedy, gdy podejrzewasz, że zachorowałeś lub opiekujesz się osobami chorymi. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca stosowanie maseczki wyłącznie w przypadkupodejrzenia zarażenia się nowym koronawirusem i wystąpieniem objawów takich jakkaszel i kichanie, lub też sprawowania opieki nad osobą, podejrzaną o zarażenienowym koronawirusem. Stosowanie maseczki ochronnej ogranicza rozprzestrzenianie się wirusa, aczkolwiek stanowi uzupełnienie do stosowania innych środków higieny, jak dokładne mycie rąk przez co najmniej 30 sekund. Stosowanie kilku warstw maseczek nie zwiększa skuteczności.

8. Produkty i przesyłki z Chin nie stanowią zagrożenia. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła, że osoby otrzymujące przesyłki z Chin niesą wystawione na zarażenie nowym koronawirusem, gdyż nie jest on w stanie długoprzetrwać na powierzchni. Na chwile obecną nie odnotowano przypadków, w którychzarażenie nowym koronawirusem (SARS-CoV-2) wywołane zostało kontaktem zprzedmiotami wyprodukowanymi w Chinach lub w innych krajach.

9. Zwierzęta domowe nie przenoszą nowego koronawirusa. Na chwilę obecną nie odnotowano przypadków zwierząt domowych, takich jak koty czy psy, zarażonych wirusem. Jakkolwiek, po kontakcie ze zwierzętami domowymi zaleca się dokładne mycie rąk wodą i mydłem.


Informacje organizacyjne

Ośrodek pełni funkcje i realizuje zadania:

Warunki przyjęcia do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy:

Do ośrodka na pobyt całodobowy przyjmowane są osoby z całej Polski, doświadczające przemocy, zagrożenia zdrowia lub życia, nie posiadające możliwości skorzystania z zasobów rodzinnych i środowiskowych, zdrowe i zdolne do samoobsługi. Przy przyjęciu na pobyt całodobowy, wymagane jest zaświadczenie lekarskie, z adnotacją, że stan zdrowia osób przyjmowanych pozwala na całodobowy pobyt w Ośrodku. Zaświadczenia takie dla potrzeb pomocy społecznej wydawane są bezpłatnie. Długość pobytu w sowdop uzależniona jest od indywidualnej sytuacji życiowej Klienta. Pierwsze dwa tygodnie od dnia przybycia służą diagnozie sytuacji, uruchomieniu zasobów, zebraniu informacji od lokalnych służb i instytucji oraz stabilizacji emocjonalnej. Po okresie diagnostycznym podejmowana jest decyzja dotycząca długości pobytu w sowdop. Pobyt może trwać do 3 m-cy, w sytuacjach uzasadnionych może zostać przedłużony do pół roku.

Wszyscy Klienci Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy (również ambulatoryjni) przyjmowani są całodobowo, bez skierowania, bezpłatnie, bez rejonizacji, bez względu na uzyskany dochód.