mapa strony   |
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7
Example Frame

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
i Wsparcia Ofiar Przemocy
tel. (14) 655 36 36
(14) 655 66 59
Czynny całą dobę.

Ogłoszenia

 

GRUPA WSPARCIA

 

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

i Wsparcia Ofiar Przemocy

zaprasza na spotkanie grupy wsparcia,

które odbędzie się we wtorek 26.02.2019 roku, w godzinach 18:00 - 19:30 w siedzibie Ośrodka.

Na spotkania zapraszamy wszystkie chętne osoby dorosłe, które kiedykolwiek doświadczały przemocy ze strony najbliższych, obecnie funkcjonują w związkach/rodzinach przemocowych.

Grupa będzie miała charakter otwarty - można do niej dołączyć w dowolnym czasie jej trwania.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, tel. 14 655 36 36 lub 14 655 66 59.

 

Serdecznie zapraszamy!

_____________________________________

 

DNI OTWARTE 

 

 

Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

i Wsparcia Ofiar Przemocy.

W ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Białej Wstążki”, która jest największą na świecie kampanią, będącą symbolem sprzeciwu dotyczącego przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet.

 

 Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

i Wsparcia Ofiar Przemocy,

ul. Szarych Szeregów 1,

w dniach 19- 30 listopada 2018 roku,

zaprasza wszystkich zainteresowanych pracą Ośrodka, tj. formami świadczonej pomocy, obszarami i zasadami pracy, warunkami przyjęcia na całodobowy pobyt.

W tych dniach pracownicy będą udzielali wyczerpujących informacji, zarówno instytucjom i organizacjom kierującym osoby wymagające specjalistycznej pomocy lub wsparcia do tut. Ośrodka, zainteresowanym współpracą  w różnych obszarach funkcjonowania, jak i osobom, które chciałyby skorzystać z pomocy Ośrodka lub zachęcić najbliższych/znajomych do skorzystania z jego usług.

_____________________________________

 

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

 

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy

zaprasza na spotkanie grup wsparcia,

które odbędzie się we wtorek 30.10.2018 roku, o godzinie 18:00.

Na spotkania zapraszamy wszystkie chętne osoby dorosłe, które kiedykolwiek doświadczały przemocy ze strony najbliższych, obecnie funkcjonują w związkach/rodzinach przemocowych.

Grupa będzie miała charakter otwarty - można do niej dołączyć w dowolnym czasie jej trwania.

Bliższe informacje można uzyskać w Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, tel. 14 655 36 36 lub 14 655 66 59.

Serdecznie zapraszamy!

_____________________________________

 

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

 

Spotkania odbywać się będą w środy w godzinach 16:30 - 19:30, w siedzibie Straży Miejskiej w Tarnowie, przy ul. Brodzińskiego 14 (I piętro), począwszy od dnia 28.03.2018 r.

 

UWAGA !! - II EDYCJA PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

 

Uprzejmie informujemy, iż w związku z niewystarczającą do utworzenia grupy, liczbą kandydatów na zajęcia, Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Tarnowie odwołuje II edycję programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

_____________________________________

 

TERMINY ZAJĘĆ PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE:

 

 

25.02.2017 - 26.02.2017 r.,

04.03.2017 - 05.03.2017 r.,

25.03.2017 - 26.03.2017 r.,

01.04.2017 r.

 

ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W GODZ. 8:00 - 14:00 W BUDYNKU OHP PRZY UL. MOŚCICKIEGO 27.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, tel. 14 655-36-36 lub 14 655-66-59.

_____________________________________

 

 

 

 

______________________________

Co trzeba wiedzieć, żeby bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę?

__________________________________

Aktualności
»»»

Nie bij mnie, kochaj mnie!

07.06.2019

 

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją.

 

__________________

Jeśli chcesz przeczytać archiwalne aktualości kliknij tutaj.

Szukaj

Wpisz szukaną zawartość i naciśnij przycisk.

 

Molestowanie dziecka - co robić?

19.12.2019

 

W piśmiennictwie dotyczącym przemocy seksualnej, stosuje się zamiennie także takie terminy jak: "wykorzystywanie seksualne", "krzywdzenie seksualne", "molestowanie seksualne", czy też "nadużycie seksualne". Standing Committe on Sexually Abused Children, proponuje definicję, która mówi, że: za dziecko wykorzystane seksualnie można uznać każdą jednostkę w wieku bezwzględnej ochrony (wiek ten określa prawo), którą osoba dojrzała seksualnie naraża na jakąkolwiek aktywność natury seksualnej, w celu seksualnego zaspokojenia. (dalej)

Informacje organizacyjne

 

Ośrodek pełni funkcje i realizuje zadania:

  • ośrodka interwencji kryzysowej (wyłącznie dla mieszkańców miasta Tarnowa),
  • specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (bez względu na miejsce zamieszkania),
  • opracowuje i prowadzi programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc (bez względu na miejsce zamieszkania).

Warunki przyjęcia do  Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy:

     Do ośrodka na pobyt całodobowy przyjmowane są osoby z całej Polski, doświadczające przemocy, zagrożenia zdrowia lub życia, nie posiadające możliwości skorzystania z zasobów rodzinnych i środowiskowych, zdrowe i zdolne do samoobsługi. Przy przyjęciu na pobyt całodobowy, wymagane jest zaświadczenie lekarskie, z adnotacją, że stan  zdrowia osób przyjmowanych pozwala na całodobowy pobyt w Ośrodku. Zaświadczenia takie dla potrzeb pomocy społecznej wydawane są bezpłatnie. Długość pobytu w sowdop uzależniona jest od indywidualnej sytuacji życiowej Klienta. Pierwsze dwa tygodnie od  dnia przybycia służą diagnozie sytuacji, uruchomieniu zasobów, zebraniu informacji od lokalnych służb i instytucji oraz stabilizacji emocjonalnej. Po okresie diagnostycznym podejmowana jest decyzja dotycząca długości pobytu w sowdop. Pobyt może trwać do 3 m-cy, w sytuacjach uzasadnionych może zostać przedłużony do pół roku.

Wszyscy Klienci Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy (również ambulatoryjni) przyjmowani są całodobowo, bez skierowania, bezpłatnie, bez rejonizacji, bez względu na uzyskany dochód.

 

Polecane strony

 

Lista polecanych przez nas stron internetowych związanych z Tarnowem i lokalną… społecznością:

Tu dowiesz się więcej

 

Jeśli szukasz więcej informacji związanych z tematyką pomocy ofiarom przemocy zapraszamy do odwiedzenia stron: