Ogłoszenia

"Niebieska Linia"

Plakat Stowarzyszenia Niebieska Linia

Stowarzyszenie „Niebieska Linia” zaprasza do zapoznania się z cyklem 21 artykułów skierowanych do osób doznających przemocy w rodzinie i świadków, które będą publikowane w gazetach kobiecych.
Harmonogram i tytuły gazet – w załączniku.

Harmonogram Publikacji Artykułów

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie - Informator “Bliżej Rynku Pracy” nr 52

Okładka Informatora Urzędu Pracy nr 52

Uwaga! Informacja

W dniu 28 marca 2021 w godzinach od 8 do 20 telefon stacjonarny oraz komórkowy nie będą obsługiwane przez pracownika merytorycznego

Zapraszamy do kontaktu od godziny 20

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie - Informator “Bliżej Rynku Pracy” nr 51

Okładka Informatora Urzędu Pracy nr 51

Filmy instruktażowe dotyczące cyfryzacji

W ramach projektu pn. „Cyfryzacja dostępna dla osób z niepełnosprawnością oraz starszych" realizowanego w ramach zadania “Fundusze Europejskie dla dostępności” dofinansowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Fundacja Edukacji Nowoczesnej przygotowała filmy edukacyjno-instruktażowe, które w przyjazny oraz intuicyjny sposób pokazują jak korzystać z narzędzi informatycznych umożliwiających dostęp do usług urzędowych, obywatelskich oraz medycznych.

Playlista na portalu YouTube z filmami instruktażowymi

UWAGA

Informujemy, że w dniu 30 listopada 2020 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 29 maja 2020 poz. 956), zawierająca nowe uregulowania prawne dotyczące prawa policjanta – wobec osób cywilnych, a żołnierza Żandarmerii Wojskowej – wobec żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową – do zatrzymania oraz wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Nakaz i zakaz może być wydany wobec osoby (żołnierza) stosującej przemoc w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą.

Osoba pełnoletnia, która pozostała w mieszkaniu, przez czas niezamieszkiwania w nim osoby stosującej przemoc w rodzinie, (w związku z wydaniem przez Policję lub Żandarmerię Wojskową wobec niej nakazu lub zakazu, albo wydaniem postanowienia sądu o zobowiązaniu do opuszczenia mieszkania lub zakazie zbliżania) jest obowiązana do ponoszenia opłat za dostawy do tego mieszkania energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych oraz czynsz lub koszty bieżącego zarządzania nieruchomością, chyba że względem niej osoba stosująca przemoc w rodzinie jest obowiązana do świadczeń alimentacyjnych.

Źródło

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie - Informator “Bliżej Rynku Pracy” nr 50

Okładka Informatora Urzędu Pracy nr 50

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie - Informator “Bliżej Rynku Pracy” nr 49

Okładka Informatora Urzędu Pracy nr 49

Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy w czasie pandemii

Okładka planu awaryjnego Okładka planu awaryjnego

Konsultacje psychoonkologiczne

Na poszczególnych etapach choroby nowotworowej pojawiają się różne problemy. Inna jest sytuacja chorego i jego rodziny zaraz na początku, w okresie podejrzenia choroby i tuż po diagnozie, gdy trzeba przeorganizować życie codzienne. Inaczej będzie po półrocznym leczeniu, gdy kryzys ostry zmienia się w przewlekły, gdy rodzina podejmuje nowe role oraz ustala i wdraża zmieniony sposób funkcjonowania. Odmiennie – gdy następuje progresja/ nawrót choroby lub gdy pacjent wymaga leczenia paliatywnego. Subiektywnie obciążające mogą być następstwa choroby podstawowej oraz skutki uboczne zabiegów chirurgicznych, chemioterapii, farmakoterapii i radioterapii. Osoby bliskie często – kosztem własnych potrzeb – bardzo angażują się w pomoc choremu. Wieloletnia choroba oddziaływuje na jednostkowe poczucie bezpieczeństwa i poziom lęku, wpływa na nastrój, ale też często zmienia możliwości finansowe rodziny. Jednym z zadań psychoonkologa jest profilaktyka traumy i pomoc rodzinie w sytuacjach potraumatycznych, a patrząc z szerszej perspektywy czasowej – w przewlekłym kryzysie. Pacjenci onkologiczni – w trakcie lub po leczeniu – należą do grupy wysokiego ryzyka zachorowania na COVID-19. Obecna sytuacja pandemii i ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego, skutkująca m. in. zmianami w funkcjonowaniu placówek ochrony zdrowia oraz hospicjów, w postaci całkowitego zakazu odwiedzin chorych oraz zamian w wizytach kontrolnych, budzić może jeszcze większe poczucie zagrożenia i zagubienia w systemie, niepokój, a nawet strach. Zapraszamy osoby z chorobą nowotworową oraz ich bliskich na bezpłatne konsultacje z psychoonkologiem W obecnej sytuacji odbywać się one mogą jedynie poprzez kontakt telefoniczny pod nr: 14 655-36-36, 14 655-66-59, 500-583-047 lub za pośrednictwem komunikatorów internetowych Skype (TOIKiWOP TOIKiWOP) i Messenger (FB: Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy). Z uwagi na zmianowy charakter dyżurów psychoonkologa, istnieje konieczność wcześniejszego telefonicznego ustalenia terminu konsultacji.

Aktualności

HANDEL LUDŹMI to problem, który może dotknąć także Ciebie…

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą na temat handlu ludźmi.

Dowiesz się z niej między innymi:

 • co to jest handel ludźmi,
 • jakie są formy handlu ludźmi
 • ważne informacje przed podjęciem pracy za granicą,
 • jak bezpiecznie szukać pracy,
 • a także, gdzie szukać pomocy,

Broszura na temat Handlu LudźmiMuzeum Dowodów Rzeczowych

Plakat promujący Muzeum Dowodów Rzeczowych

MILCZENIE NIE JEST ZŁOTEM.
TR Warszawa wraz z fundacją Autonomia i fundacją Feminoteka ogłasza zbiórkę przedmiotów do Muzeum Dowodów Rzeczowych.

Świadkami przemocy domowej są także przedmioty. To one najczęściej najpierw widzą zło, agresję, upokorzenie. To one pierwsze słyszą wulgaryzmy mające odebrać godność. TR Warszawa wraz z fundacją Autonomia i fundacją Feminoteka ogłasza zbiórkę przedmiotów codziennego użytku, które były świadkami przemocy domowej wobec kobiet w Polsce. Przedmioty wraz z historiami osób, które doświadczyły przemocy domowej, zostaną pokazane między 1 a 6 lipca 2021 roku w Warszawie, w ramach wystawy Muzeum Dowodów Rzeczowych, której autorkami są łotewskie artystki, Jana Jacuka i Laura Stašāne.

Zachęcamy do zapoznania się z listem artystek na temat wystawy:

List Jany i Laury

Natomiast wszelkie informacje jak wziąć udział w Muzeum Dowodów Rzeczowych można znaleźć w linku poniżej:

Informacje na temat wystawy„DROGA”- kolejne spotkanie grupy wsparcia


Kolejne spotkanie „ Drogi” – grupy wsparcia dla osób, które doświadczały lub doświadczają przemocy ze strony najbliższych już w poniedziałek 17.05.2021 r. o godz. 17:00

Spotykamy się platformie skype, link do spotkania: https://join.skype.com/EsVHFukbqtCq


….SPOTKANIE JEST POUFNE,
….OBOWIĄZUJE NAS TAJEMNICA,
….NIE MUSISZ URUCHAMIAĆ KAMERY,Magnolia Red as Red

Tabliczka informująca o zasadzeniu Magnolii w ramach akcji Nazywam się Miliard Ręka uklepuje ziemię wokół Magnolii Pracownik Ośrodka sadzi Magnolię Zasadzona magnolia


Nazywam się Miliard - Rising Gardens 2021„DROGA”- spotkanie grupy wsparcia….

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy informuje, że z dniem 19.04.2021r. wznawia spotkania grupy dla osób, które doświadczały lub doświadczają przemocy ze strony najbliższych.

Celem spotkań jest:

 • przezwyciężanie poczucia wstydu i wyjątkowości swojej sytuacji,
 • dostarczanie motywacji i energii do działań mających na celu rozwiązanie problemu,
 • przezwyciężenie poczucia osamotnienia z własnymi problemami,
 • odkrywanie na nowo własnej wartości i szacunku dla własnej osoby,
 • dodawanie sobie wzajemnie odwagi do przezwyciężenia bezradności,
 • zdobywanie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinach,
 • zaspokajanie potrzeby kontaktów społecznych w grupie o wspólnych interesach i wspólnych problemach,
 • zaspokajanie potrzeby akceptacji i zrozumienia ze strony innych,
 • zaspokojenie potrzeb altruistycznych – przez pomoc innym mogę pomóc sobie,
 • wzmacnianie poczucia swojej wartości i poczucia sprawstwa,
 • budowanie systemu wsparcia społecznego, który ułatwi osobom dotkniętym przemocą radzenie sobie z wieloma codziennymi trudnościami.

Spotkania odbywać się będą cyklicznie, raz w miesiącu
w godzinach 17:00-18:30 na platformie skype (TOIKiWOP)

SPOTKANIE JEST POUFNE

OBOWIĄZUJE NAS TAJEMNICA

NIE MUSISZ URUCHAMIAĆ KAMERY

Bliższe informacje można uzyskać w Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, tel. 14 655-36-36 lub 14 655-66-59, 500 583 047,

Zgłoszenia przyjmujemy na adres e-mail: oiktarnow@op.pl

 Serdecznie zapraszamy!

OD CIEBIE ZALEŻY, KTÓRĄ DROGĘ WYBIERZESZ….MOŻEMY CI W TYM POMÓC
Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne od Dyrekcji oraz pracowników Ośrodka


MIĘDZYNARODOWY ZNAK „POMÓŻ MI”

znak dłonią znaczący 'Pomóż mi'

Taki znak to sygnał od osoby, która doświadcza przemocy, że oczekuje naszej pomocy ponieważ sama, z różnych względów, nie jest w stanie podjąć działania.

Pandemia znacznie ograniczyła możliwości swobodnego przemieszczania się (np. ucieczki z domu), osobistego kontaktu z instytucjami, chronienia się u rodziny lub znajomych. Osoby doznające przemocy, zdane na ciągłe przebywanie ze sprawcą, który kontroluje, sprawdza, podsłuchuje, w obawie przed konsekwencjami, nie zgłaszają problemu, nie informują nikogo o swojej sytuacji; życiu w ciągłym lęku i stanie zagrożenia.

Wychodząc naprzeciw okolicznościom Canadian Women´s Foundation zainicjowała procedurę/działanie umożliwiające proszenie o pomoc w dyskretny (a więc bezpieczny) sposób.

Osoba, która widzi ten znak i wie, czego gest dotyczy, może zainicjować działania interwencyjne.

Znak może być kierowany do każdego rozmówcy, stąd ważne, by każdy wiedział, że to wołanie o pomoc.

W trakcie kontaktu należy zachować spokój, dla bezpieczeństwa osoby wysyłającej sygnał nie zmieniać tematu (dopytywać o co chodzi, rozpoczynać rozmowę na temat przemocy), gestykulacji.

Dopiero po zakończonym kontakcie dzwonimy na Policję lub numer alarmowy 112 i przekazujemy informacje, opisujemy zdarzenie i przekazujemy dane (te, które znamy) - kogo przemoc dotyczy.

Artykuł dotyczący znaku "Pomoż mi"Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
22 – 28 lutego 2021 r.

logo Ośrodka

pomoc psychologiczna, poradnictwo (m.in. pedagogiczne, prawne) całodobowo – tel. 14 655 36 36


*Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem:
poniedziałek, w godzinach 9:00 – 16:00,
wtorek, w godzinach 9:00 – 16:00,
środa, w godzinach 13:00 – 20:00,
czwartek, w godzinach 10:00 – 17:00,
piątek, w godzinach 9:00 – 16:00
tel. 517 820 707Ogólnopolska Kampania Społeczna Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
„By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”

Celem Kampanii jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

Zachęcamy do zapoznania się z animacjami
Kampania "Biała Wstążka"

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy dołącza do tarnowskiej Kampanii "Biała Wstążka"- Największej, międzynarodowej akcji przeciwdziałania przemocy. Spot został stworzony wspólnym wysiłkiem pracowników Ośrodka. Zapraszamy do oglądania.Informacja

UWAGA!!!
W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz poleceniem Wojewody Małopolskiego uprzejmie informujemy, iż - w celu ograniczenia przebywania na terenie ośrodka osób co dzień w nich niezamieszkujących - TOIKIWOP zawiesza świadczenie pomocy w bezpośrednim kontakcie z klientem.

W przypadku konieczności zapewnienia wsparcia osobom nieprzebywającym w Ośrodku, a wymagającym pilnej pomocy, zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego lub mailowego. Ośrodek zawiesza również spotkania rodzin na terenie Placówki, zasądzone postanowieniami sądów

Szanowni Klienci
W związku z wyjątkową sytuacja epidemiologiczna, biorąc pod uwagę jej psychospołeczne skutki, TOIKiWOP uruchomił dodatkowe możliwości korzystania z pomocy. Informujemy, że dla wszystkich osób potrzebujących wsparcia psychologicznego, będących w kryzysie lub objętych kwarantanną , specjaliści TOIKiWOP będą dyżurować również za pośrednictwem skype

W dniach od 7 września:
Skype (TOIKiWOP TOIKiWOP) - dni robocze, w godz. 8:00 - 20:00

Jednocześnie zachęcamy Państwa do korzystania z całodobowych linii telefonicznych: (14) 655 36 36 (14) 655 66 59 500 583 047

Serdecznie zapraszamy do kontaktu lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych i opiekunów z ośrodków całodobowej opieki.Informacje o Koronawirusie

Plakat NFZ z numerem telefonu Infolinii Koronawirusa

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane w materiale filmowym internetowym pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s
Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Ważne telefony i strony internetowe:

666 035 666, 602 430 042 to całodobowe telefony dyżurne Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie. Stacja ma swoją siedzibę przy ul. Mościckiego 10. W godzinach pracy placówki działają również telefony: +14 621 70 97, +14 621 70 98
800 190 590 to numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Rządowa strona informacyjna: Informacje o Koronawirusie

Internetowa strona informacyjna Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla podróżujących Informacje dla podróżujących/

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem Informacja

Podstawowe zalecenia

1. Jak najczęściej myj ręce. Mycie i dezynfekcja rąk mają kluczowe znaczenie w prewencji zakażenia. Ręce należy myć używając mydła i wody przez co najmniej 30 sekund. Przy braku wody i mydła można użyć alkoholowych preparatów odkażających w roztworze 60%. Mycie rąk eliminuje wirusa.

2. Unikaj bliskiego kontaktu z osobami cierpiącymi na ostre zapalenie układu oddechowego. Zachowaj odległość co najmniej 1 metra od innych osób, szczególnie jeśli kaszlą,kichają i maja gorączkę, gdyż przy bliskim kontakcie możesz zostać zarażony wirusemukrytym w kropelkach śliny.

3. Nie dotykaj rękami oczu, nosa i ust. Wirus przenoszony jest droga kropelkową, ale może przenikać do organizmu przezoczy, nos i usta, zatem unikaj dotykania ich brudnymi rękami. Rękami mogłeś dotykaćpowierzchni skażonej i przenieść wirus do organizmu.

4. Zasłaniaj usta i nos podczas kichania i kasłania. W przypadku ostrego zapalenia układu oddechowego, należy unikać bliskichkontaktów z innymi osobami, kasłać w rękaw l okolicy łokcia lub chusteczkę, najlepiejhigieniczną, stosować maseczkę i myc ręce. Zasłaniając usta dłonią mógłbyś zarazićdotykane przedmioty i osoby, z którymi się spotykasz.

5. Nie zażywaj leków antywirusowych ani antybiotyków, o ile nie zaleci tego lekarz. Na chwilę obecną naukowcy nie potwierdzili skuteczności leków antywirusowych i antybiotyków w prewencji zakażenia nowym koronawirusem (SARS-CoV-2). Antybiotyki nie są skuteczne w walce z wirusami, a jedynie z bakteriami. SARS-CoV-2 jest wirusem, zatem leczenie antybiotykami nie znajduje zastosowania jako środek prewencji czy terapii, z wyjątkiem jednoczesnego stwierdzenia zarażeń bakteryjnych.

6. Do mycia powierzchni używaj chlorowych i alkoholowych środków dezynfekujących. Chemiczne preparaty do dezynfekcji, które mogą skutecznie usunąć z powierzchninowy koronawirus (SARS-CoV-2), to wybielacze, substancje na bazie chloru, rozpuszczalniki, etanole 75%, kwas nadoctowy i chloroform. Najlepiej doradzi ci lekarz lub farmaceuta.

7. Używaj maseczki ochronnej wyłącznie wtedy, gdy podejrzewasz, że zachorowałeś lub opiekujesz się osobami chorymi. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca stosowanie maseczki wyłącznie w przypadku podejrzenia zarażenia się nowym koronawirusem i wystąpieniem objawów takich jak kaszel i kichanie, lub też sprawowania opieki nad osobą, podejrzaną o zarażenienowym koronawirusem. Stosowanie maseczki ochronnej ogranicza rozprzestrzenianie się wirusa, aczkolwiek stanowi uzupełnienie do stosowania innych środków higieny, jak dokładne mycie rąk przez co najmniej 30 sekund. Stosowanie kilku warstw maseczek nie zwiększa skuteczności.

8. Produkty i przesyłki z Chin nie stanowią zagrożenia. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła, że osoby otrzymujące przesyłki z Chin niesą wystawione na zarażenie nowym koronawirusem, gdyż nie jest on w stanie długoprzetrwać na powierzchni. Na chwile obecną nie odnotowano przypadków, w którychzarażenie nowym koronawirusem (SARS-CoV-2) wywołane zostało kontaktem zprzedmiotami wyprodukowanymi w Chinach lub w innych krajach.

9. Zwierzęta domowe nie przenoszą nowego koronawirusa. Na chwilę obecną nie odnotowano przypadków zwierząt domowych, takich jak koty czy psy, zarażonych wirusem. Jakkolwiek, po kontakcie ze zwierzętami domowymi zaleca się dokładne mycie rąk wodą i mydłem.


Informacje organizacyjne

Ośrodek pełni funkcje i realizuje zadania:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej:

świadczy całodobową pomoc specjalistyczną (psycholog, terapeuta, pedagog, pracownik socjalny) osobom w kryzysie psychologicznym (z powodu np. rozstania, żałoby, konfliktów w związku, myśli, tendencji samobójczych, trudności życiowych, trudności wychowawczych).

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest schronienie – do 3 miesięcy. Klienci przyjmowani są bezpłatnie, bez skierowania, bez względu na osiągany dochód.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy:

świadczy całodobową pomoc specjalistyczną (psycholog, terapeuta, pedagog, pracownik socjalny) osobom doznającym przemocy w rodzinie. W sytuacji zagrożenia – zapewnia schronienie.

Na pobyt całodobowy przyjmowane są osoby doświadczające przemocy, nie posiadające możliwości skorzystania z zasobów rodzinnych i środowiskowych, bez przeciwwskazań medycznych, zdolne do samoobsługi. Długość pobytu w sowdop uzależniona jest od indywidualnej sytuacji życiowej Klienta i może trwać do 3 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach może być przedłużony do 6 miesięcy.

Klienci Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy (również ambulatoryjni) przyjmowani są bez skierowania, bezpłatnie, bez rejonizacji, bez względu na uzyskiwany dochód.

Program korekcyjno – edukacyjny

Zajęcia grupowe, skierowane do osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone bezpłatnie, bez skierowania, bez rejonizacji, bez względu na uzyskiwany dochód, poza siedziba Ośrodka.

Cykl spotkań rozpoczyna się po zebraniu odpowiednio liczebnej grupy i trwa 60 godzin dydaktycznych.

Informacje o naborze, terminie pierwszego spotkania umieszczane są na stronie www Ośrodka. Osoby zainteresowane, które wcześniej zgłoszą wolę uczestniczenia w zajęciach informowane są telefonicznie.


Informacja o działalności Ośrodka napisana tekstem łatwym do czytania ETR(ang. Easy-to-read)